Opetus - Keuda

 

Floristiikka

Toimin tuntiopettajana Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä, Keudassa vuosina 2003-2005. Opetin sekä puutarhatalouden perustutkinnon sekä floristin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoita. Pääasiassa opetin sommittelua, tilakoristelua, esillepanoa ja mittakaavapiirustusta.

Työskennellessäni Keudassa, tutustuin myös Saksalaiseen Die Meisterschule für Floristik & Gestaltung - koulun opetukseen. Olin myös aktiivisesti mukana opiskelijavaihtoja ja kansainvälistä toimintaa tukevassa Flornet Transnational Network - verkostossa ja sen toiminnassa. Vuosien aikana olin aktiivisesti mukana myös kilpailutoiminnassa sekä esiinnyin myös useissa Saksassa järjestetyissä havaintoesityksissä

 

Kukkamyymälän kalustussuunnittelu |

Vuodesta 2014 olen vastannut floristin ammattitutkintoon valmentavan koulutuksen kukkamyymälän kalustussuunnittelun opettamisesta Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä. Jakso on osa markkinointi floristisella alalla-opintokokonaisuutta.

Opintojen aikana tutkitaan myymälöiden asiakaskiertoon vaikuttavia tekijöitä, visuaalista markkinointia sekä tutustutaan palvelumuotoilun käsitteeseen.